Expériences après le « I Congrès International de Danses Palos »

Del 21 al 24 de este mes de octubre se ha celebrado en Salou, coincidiendo con la « 46 Trobada Nacional de Ball de bastons de Catalunya », el « 1º Congreso Internacional de Ball de bastons ». Invitada por la Coordinadora de Ball de bastons de Catalunya, Euskal Dantzarien Biltzarra ha participado a través de 4 grupos de…